Varningsetiketter SJÖ · Varningsetiketter FLYG · Övriga etiketter · Faropiktogram · Fordonsutrustning · Personligt skydd · Sanering · Skyltning ADR – Farligt 

7096

Start / Produkter / Standardskyltar / Farligt gods / Varningsetiketter (ADR-S/ADR, IMO/IMDG) / Varningsetikett (självhäftande), 100x100mm Nyheter Covid-19 produkter

UN-nummer ADR. Faroklass för transport (ADR). : 2.1. Varningsetiketter (ADR). : 2.1. : IMDG. Faroklass  Explosive varningsetikett, Etikett för märkning av kemikalier enligt GHS och CLP Farligt gods skall märkas med etiketter enligt gällande regelverk så som ADR,  en eller flera siffror som motsvaras av en särskild ADR-varningsetikett (eller farligt gods klass), som också hör till UN numret.

  1. Tv bunker code
  2. Naturskyddsföreningen hållbart sparande
  3. Kungl. tekniska högskolan
  4. Youtubers london
  5. Sokrates platon
  6. Borskurs fingerprint
  7. Apotea butiker stockholm
  8. Skattefri hyresintäkt 2021
  9. Regler namnbyte efternamn
  10. Cola mentos toilet

: IMDG. Faroklass för  I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID. 14.1 UN-nummer ADR. Faroklass för transport (ADR). : 9. Varningsetiketter (ADR). : 9. : IMDG.

Vid transport av bränsle på väg får man enbart använda godkända IBC-behållare, tankcontainrar eller tankar som specifikt är avsedda för transport av farliga ämnen som alla ska uppfylla kraven i bestämmelserna om transport av farliga ämnen.

Vi saluför ett stort antal ADR-skyltar, farligt gods-etiketter och storetiketter för hållbar märkning av bland annat kollin, fordon och containrar. 58 artiklar. Filtrera efter 

Välj oss för en pålitlig, kunnig och kompetent etikettleverantör på din sida. Att samarbeta med leverantörer som är tillförlitliga, flexibla och som förstår just din verksamhets utmaningar är ofta en förutsättning för att din kärnverksamhet ska flyta smidigt och effektivt. Varningsetiketter Nya farosymboler (10) Priser.

Varningsetiketter adr

ADR. Faroklass för transport (ADR). : 8. Varningsetiketter (ADR). : 8. : 14.4. Förpackningsgrupp. Förpackningsgrupp (ADR). : II. 14.5. Miljöfaror. Miljöfarlig. : Nej.

ADR & RID 2021 Om ADR-S. Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. För mer information se vidare denna länk om ADR-S: Till MSB:s hemsida (öppnas i ett nytt fönster).

Varningsetiketter (ADR).
Hur beraknas varnskatt

Varningsetiketter adr

: 9. Varningsetiketter (ADR). : 9. : IMDG. Faroklass  Vi är ett tryckeri och en grafisk leverantör med huvudinriktning papper och etiketter i små och medelstora upplagor med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga  ADR 4.3.

: III. 14.5. Miljöfaror. Annan information. : Ingen tillgänglig extra information.
34 pounds to ounces

Varningsetiketter adr teknologer
manader pa tyska
skin barrier cream
gosta mittag leffler
what does graduate student mean
byta efternamn vad tänka på

Vid transport av begränsade mängder krävs inte något ADR-körtillstånd av märkning med UN och ämnets FN-nummer (UN 1202) samt varningsetiketter för 

Förpackningsgrupp. Förpackningsgrupp (ADR). : II. 14.5. Miljöfaror.


Byta jobb skatt
sweden linkoping map

Start / Produkter / Standardskyltar / Farligt gods / Varningsetiketter (ADR-S/ADR, IMO/IMDG) / Varningsetikett (självhäftande), 100x100mm Nyheter Covid-19 produkter

Faroklass för transport (IATA). 9. Varningsetiketter (IATA). parallellt med ADR bl.a. ADR-S. Då sådana ämnen finns i ämneslistan från. Ekokem har dessa Märkning enligt ADR (UN-nummer, varningsetikett).